Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké januari – december 2023
press

Bokslutskommuniké januari – december 2023

- Regulatorisk information
  • Hyresintäkterna ökade med 18 procent till 4 818 mkr (4 073).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 2 345 mkr (2 309).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -5 287 mkr (589).
  • Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -225 mkr (251).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -2 721 mkr (2 563).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 82 624 mkr (84 879).
  • Under året investerades 2 825 mkr (3 809) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under året förvärvades 8 fastigheter (43) för 351 mkr (2 867) och 2 fastigheter (7) avyttrades för 93 mkr (414).

− Under 2023 har Hemsö färdigställt 21 projekt som tillför samhället 650 nya äldreboendeplatser och 3 010 nya skolplatser. Vi har även byggstartat 14 projekt och förlängt ett stort antal befintliga hyresavtal. Jag är stolt över att Hemsö, trots turbulensen i marknaden, bidrar med det vi är bäst på; att utveckla och förvalta social infrastruktur, säger Nils Styf, vd, Hemsö.  

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2024 kl. 13:00 CET.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf

Nils Styf

Vd

Skicka e-post

Rutger Källen

Rutger Källén

CFO, vice vd

08-501 170 35 Skicka e-post