Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport Hemsö 1 januari till 30 september 2012. Hemsö växer och breddar sin kapitalförsörjning
press

Delårsrapport Hemsö 1 januari till 30 september 2012. Hemsö växer och breddar sin kapitalförsörjning

- Icke regulatorisk information

· Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234) vilket motsvarar en ökning med 14 procent.
· Driftnettot uppgick till 1 027 mkr (890), en ökning med 15 procent framförallt till följd av ökade hyresintäkter.
· Värdeförändringar uppgick till -4 mkr (474), varav värdeförändringar på fastigheter uppgick till 90 mkr (637) och på finansiella instrument till -94 mkr (-163).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 270 mkr (589).
· Periodens förvärv uppgår till 1 308 mkr och består av 39 fastigheter i Härnösand till ett värde om 912 mkr och sex fastigheter från Akelius till ett värde om 396 mkr.
· Ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 750 mkr emitterades i maj 2012, med räntevillkor Stibor +2,25 procent.

Kommentar från vd Per Berggren

”Jag är oerhört nöjd med Hemsös utveckling och att Hemsö numera är etablerat på kapitalmarknaden. Obligationerna som Hemsö emitterade i mitten av maj avses att under november månad noteras på NasdaqOMX. Vår avsikt är att successivt utöka Hemsös närvaro på kapitalmarknaden för att fortsatt bredda Hemsös finansieringsstruktur.”