Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport  januari–mars 2015
press

Delårsrapport  januari–mars 2015

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari till mars 2015

  • Hyresintäkterna uppgick till 502 mkr (487).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 218 mkr (168).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 11 mkr (−35) och värdeförändringar på derivat uppgick till −125 mkr (−167).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 122 mkr (−127).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 24 108 mkr (23 568).
  • Hemsö erhöll kreditbetyget A- med stabil utsikt från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.
  • Hemsö beslutade att återbetala befintliga aktieägarlån om nominellt 3 000 mkr. Återbetalningen finansieras genom en företrädesemission till bolagets aktieägare och påverkar inte ägandet i bolaget.

       Hemsös kraftfulla affärsmodell kombinerat med ett stabilt kassaflöde och en stark balansräkning medförde att vi under perioden erhöll kreditbetyget A- från Standard & Poor’s säger Hemsös VD Per Berggren.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 klockan 08:00.