Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport januari – mars 2016
press

Delårsrapport januari – mars 2016

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – mars 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 531 mkr (502).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 246 mkr (218).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 56 mkr (11) och
    värdeförändringar på derivat uppgick till -256 mkr (-125).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 34 mkr (122).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 27 888 mkr (24 108).
  • Under perioden har 10 fastigheter (3) förvärvats för en total köpeskilling om 1 088 mkr (154).

     Arbetet med att etablera ett program för hållbara obligationer pågår och ambitionen är att genomföra en första emission under året, säger Hemsös VD Per Berggren.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 klockan 13:00.