Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport januari – mars 2024
press

Delårsrapport januari – mars 2024

- Regulatorisk information
  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 1 283 mkr (1 183).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 590 mkr (580).
  • Operativt kassaflöde ökade med 15 procent till 634 mkr (551).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -190 mkr (-1 255).
  • Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 21 mkr (103).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 367 mkr (-463).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 236 mkr (84 784).
  • Under perioden investerades 828 mkr (649) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under perioden förvärvades 2 fastigheter (4) för 206 mkr (116) och 3 fastigheter (0) avyttrades för 359 mkr (0).

− Hemsö har en stabil tillväxt i både hyresintäkter och kassaflöde. Stabiliteten är ett resultat av flera faktorer. En av dem är stödet från vår långsiktiga ägare Tredje AP-fonden. En annan är mina kollegors engagemang och expertis, som är en garant för ett välskött företag med långsiktig lokal närvaro i kommunerna. Detta gör att vi kan möta hyresgästefterfrågan med investeringar i social infrastruktur som skapar en långsiktigt stabil tillväxt av verksamheten, säger Nils Styf, vd, Hemsö.  

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf

Nils Styf

Vd

Skicka e-post

Rutger Källen

Rutger Källén

CFO, vice vd

08-501 170 35 Skicka e-post