Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport  januari – september 2014
press

Delårsrapport  januari – september 2014

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari–september 2014

  • Hyresintäkterna uppgick till 1502 mkr (1407).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 626 mkr (509).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -63 mkr (-10) och värdeförändringar på derivat uppgick till -517 mkr (303).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -209 mkr (467).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 26 035 mkr (22 144).
  • Under perioden har 24 fastigheter (19) förvärvats för en total köpeskilling om 2956 mkr (685) och 5 fastigheter (30) har avyttrats för ett värde om 23 mkr (1769).

   – Hemsös förvaltningsresultat fortsätter att öka. Vidare har vi under oktober höjt ramarna på våra MTN och certprogram till 12 respektive 8 mdr. Under kvartalet tillträddes också en rättsväsendeportfölj som Hemsö tidigare förvärvat för 2 mdr kronor säger   Hemsös VD Per Berggren.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 klockan 13:30.