Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport januari – september 2015
press

Delårsrapport januari – september 2015

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – september 2015

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 483 mkr (1 502).

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 734 mkr (626).

  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 204 mkr (-63) och värdeförändringar på derivat uppgick till 33 mkr (-517).

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 795 mkr (-209).

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 25 114 mkr (26 035).

  Hemsö presterar detta kvartal sitt hittills bästa resultat. Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 734 mkr och periodens totala resultat efter skatt uppgår till 795 mkr. Långa kassaflöden och stabila hyresgäster kombinerat med att organisationen systematiskt arbetar med att säkerställa skalfördelarna av att vara ett stort bolag ger bra förutsättningar för goda resultat även i fortsättningen säger Hemsös VD Per Berggren.

Rättelse
Hemsö har gjort en rättelse i resultaträkningen i sammandrag för moderbolaget i halvårsrapporten 2015. Rättelsen avser skrivfel i resultaträkningen i sammandrag, avseende perioden januari-juni 2015 och perioden april-juni 2015 och beror inte på fel i den underliggande redovisningen eller rapporteringen. Skrivfelet har inte heller påverkat nyckeltal eller andra uppgifter rörande koncernen. Se den rättade halvårsrapporten på hemso.se under finansiell information.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 klockan 13:00.