Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport januari – september 2016
press

Delårsrapport januari – september 2016

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – september 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 624 mkr (1 483).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 827 mkr (734).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 336 mkr (204) och värdeförändringar på derivat uppgick till -415 mkr (33).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 596 mkr (795).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 30 186 mkr (25 114).
  • Under perioden har 25 fastigheter (8) tillträtts för en total köpeskilling om 2 190 mkr (335) och 10 fastigheter (16) har avyttrats för ett värde om 60 mkr (851).

     Hemsö fortsätter att växa stadigt på alla marknader. Vårt fastighetsbestånd passerade 30 miljarder i marknadsvärde under kvartalet, vilket är lite av en milstolpe. Under kvartalet genomfördes även en stor affär med Nacka kommun och Hemsö emitterade sin första obligation på den europeiska kapitalmarknaden, två viktiga och glädjande framsteg, säger Hemsös VD Per Berggren.