Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport januari – september 2018
press

Delårsrapport januari – september 2018

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – september 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 1 935 mkr (1 749).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 097 mkr (985).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 894 mkr (944). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 93 mkr (101).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 1 889 mkr (1 705).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 42 573 mkr (36 671).
  • Under perioden förvärvades 17 fastigheter (22) för 1 423 mkr (2 022) och 10 fastigheter (36) avyttrades för 866 mkr (1 593).

          Hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under perioden ökade båda med 11 procent och uppgår till 1 935 miljoner kronor respektive 1 097 miljoner kronor. Jag är nöjd med den stabila utvecklingen hittills under året och att Hemsö skapat en fin projektportfölj som kommer driva fortsatt tillväxt och öka kvalitéten på portföljen, säger Nils Styf.