Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport januari – september 2019
press

Delårsrapport januari – september 2019

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – september 2019

  • Hyresintäkterna ökade till 2 252 mkr (1 935).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 276 mkr (1 097).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 1 279 mkr (894) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -180 mkr (93).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 996 mkr (1 889).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 53 218 mkr (42 573).
  • Under perioden förvärvades 15 fastigheter (17) för 4 264 mkr (1 423) och 15 fastigheter (10) avyttrades för 1 112 mkr (866).
     

Förvaltningsresultatets starka tillväxt som vi uppvisat tidigare under året fortsatte under det tredje kvartalet. Förvaltningsresultatet för de första nio månaderna ökade med 16 procent till 1 276 miljoner kronor och tillväxten under perioden förklaras av ett antal färdigställda projekt som nu genererar kassaflöden, säger Nils Styf.