Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Delårsrapport januari – september 2020
press

Delårsrapport januari – september 2020

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – september 2020

  • Hyresintäkterna ökade till 2 432 mkr (2 252).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 408 mkr (1 335).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 632 mkr (1 279) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -92 mkr (-180).
  • Periodens resultat efter skatt minskade till 1 532 mkr (1 996).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 59 658 mkr (53 218).
  • Under perioden förvärvades 20 fastigheter (15) för 1 477 mkr (4 264) och 9 fastigheter (15) avyttrades för 108 mkr (1 112).

− Trots en pågående pandemi som skapat stor ekonomisk osäkerhet i världen ser vi ingen finansiell effekt på Hemsös resultat, även om den påverkar oss alla från ett mänskligt perspektiv. Under perioden har vi byggstartat sammanlagt 450 nya äldreboendeplatser i Helsingfors, Södertälje, Tyresö, Göteborg och Frankfurt. Jag är stolt över, att i dessa tider, kunna leverera ny social infrastruktur som den offentliga sektorn så väl behöver. Det är Hemsös engagerade och drivna medarbetare som tillsammans med vår finansiella styrka gör detta möjligt, säger Nils Styf, VD Hemsö.
 

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                                                                             08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och Vice VD                                                                             08-501 170 35