Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Förvärvsrikt 2011 för Hemsö
press

Förvärvsrikt 2011 för Hemsö

- Icke regulatorisk information

Hemsö säljer fastigheten Heden 28:2 i centrala Göteborg till Vättersnäs Förvaltning AB. Det underliggande fastighetsvärdet är 51,2 miljoner kr. Fastigheten inrymmer ett mindre äldreboende.

Försäljningen är Hemsös enda under året. Summeringen för 2011 blir därmed att Hemsö netto har förvärvat för närmare en miljard kronor i Sverige, fördelat över tolv transaktioner. Tillkommer gör förvärvet av en äldreboendeportfölj i Tyskland för 1,3 miljarder kronor samt en vårdportfölj från Västra Götalandsregionen för 350 miljoner kronor. Förvärven i Tyskland och Västra Götalandsregionen är undertecknade under 2010 men tillträdda 2011.

       Hemsö har haft ett stabilt och framgångsrikt år med bra förvärv som ligger helt i linje med vår affärsidé, säger Hemsös VD Per Berggren.