Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Halvårsrapport januari – juni 2014
press

Halvårsrapport januari – juni 2014

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari–juni 2014

  • Hyresintäkterna uppgick till 986 mkr (951).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 370 mkr (318).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -86 mkr (-6) och värdeförändringar på derivat uppgick till -352 mkr (276).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -194 mkr (350).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 23 929 mkr (21 518).
  • Under andra kvartalet förvärvade Hemsö en rättsväsendeportfölj bestående av fyra fastighter för 2 mdr kronor, en vårdfastighet      i Jönköping för 200 mkr samt två nybyggda omsorgsfastigheter i Borlänge för 96 mkr. Vidare förvärvades ett äldreboende i Dresden, Tyskland, för 60 mkr.
        

–   Förvaltningsresultatet uppgick till 370 mkr (318), en ökning med 16 procent. Ökningen är ett resultat av ett förbättrat driftnetto i identiskt bestånd samt genomförda förvärv och lägre finansieringskostnader. Hemsös långsiktiga fokus på en effektiv förvaltning och breddad finansiering ger önskad effekt säger Hemsös VD Per Berggren.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.