Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Halvårsrapport januari – juni 2015
press

Halvårsrapport januari – juni 2015

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – juni 2015

  • Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986).

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370).

  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 170 mkr (-86) och värdeförändringar på derivat uppgick till 142 mkr (-352).

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 628 mkr (-194).

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 24 606 mkr (23 929).

–   Hemsös satsning på projektutveckling ligger väl i linje med efterfrå­gan på marknaden. Under perioden tog vi ytterligare ett steg genom att bilda ett projektutvecklingsbolag tillsammans med SveaNor. Bolaget kommer att utveckla fastigheter för Life Science och har vid starten en potentiell projektvolym på 4 miljarder kronor säger Hemsös VD Per Berggren.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2015 klockan 08:00.