Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Halvårsrapport januari – juni 2016
press

Halvårsrapport januari – juni 2016

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – juni 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 070 mkr (989).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 512 mkr (452).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 245 mkr (170) och
    värdeförändringar på derivat uppgick till -410 mkr (142).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 281 mkr (628).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 28 763 mkr (24 606).
  • Under perioden har 15 fastigheter (5) tillträtts för en total köpeskilling om 1 424 mkr (238) och 3 fastigheter (16) har avyttrats för ett värde om 27 mkr (858).

     Hemsös samägda bolag Vitartes tilldelades en uthyrning avseende nya S:t Eriks Ögonsjukhus som ska uppföras vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vidare emitterade Hemsö Nordens första hållbara obligation. Marknadens intresse var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad, säger Hemsös VD Per Berggren.