Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Halvårsrapport januari – juni 2018
press

Halvårsrapport januari – juni 2018

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – juni 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 1 281 mkr (1 156).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 716 mkr (629).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 800 mkr (802). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 30 mkr (101).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 1 455 mkr (1 320).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 41 597 mkr (35 969).
  • Under perioden har 13 fastigheter (19) förvärvats för 1 167 mkr (1 847) och 10 fastigheter (36) har avyttrats för 866 mkr (1 593).

              Den stabila tillväxten av Hemsös verksamhet har fortsatt under andra kvartalet. Förvaltningsresultatet har ökat med 14 % och uppgick till 716 miljoner kronor för första halvåret 2018. Tillväxten i förvaltningsresultatet är en konsekvens av färdigställda projekt, förvärv och av lägre genomsnittsränta. Hemsö har även haft en god utveckling i identiskt bestånd för vilket driftnettot ökat med 4 %, säger Nils Styf.