Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Halvårsrapport januari – juni 2019
press

Halvårsrapport januari – juni 2019

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – juni 2019

  • Hyresintäkterna ökade till 1 492 mkr (1 281).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 877 mkr (716).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 819 mkr (800). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -104 mkr (30).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 364 mkr (1 455).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 51 614 mkr (41 597).
  • Under perioden förvärvades 13 fastigheter (13) för 3 786 mkr (1 167) och 15 fastigheter (10). Försäljningarna gav en positiv resultateffekt om 77 mkr exklusive skatt.

          Den starka tillväxten i förvaltningsresultat som Hemsö uppvisat det senaste året är till stor del ett resultat av projektinvesteringar. Vi har färdigställt, byggstartat eller planerar byggstart inom 12 månader för totalt 1 000 äldreboendeplatser och 5 500 elevplatser inom förskola och grundskola, säger Nils Styf.