Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Halvårsrapport januari – juni 2022
press

Halvårsrapport januari – juni 2022

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – juni 2022

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 980 mkr (1 751).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 1 184 mkr (1 018).
  • Värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till 4 500 mkr (2 504) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 68 mkr (112).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 4 790 mkr (2 981).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 683 mkr (69 619).
  • Under perioden investerades 1 960 mkr (2 030) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under perioden förvärvades 24 fastigheter (29) för 1 426 mkr (2 697) och 1 fastighet (2) avyttrades för 3 mkr (8). 

− Hemsös verksamhet är stabil trots en osäker omvärld och turbulent kapitalmarknad. Vi har emitterat 3,6 miljarder kronor i obligationsmarknaden under första halvåret och jag bedömer att vi har fortsatt god tillgång till kreditmarknaden. Det har varit en aktiv period med investeringar i både förvärv och nyproduktion. Kommunerna vill arbeta med oss, vi växer i de orter där vi redan finns och etablerar oss även i nya. Jag är stolt över förtroendet och riktar ett extra tack till mina engagerade kollegor, säger Nils Styf, vd, Hemsö.   

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 11:30 CET.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf

Nils Styf

Vd

Skicka e-post

Rutger Källen

Rutger Källén

CFO, vice vd

08-501 170 35 Skicka e-post