Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Halvårsrapport januari – juni 2023
press

Halvårsrapport januari – juni 2023

- Regulatorisk information
  • Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 2 386 mkr (1 980).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 187 mkr (1 184).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -2 954 mkr (4 500).
  • Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -76 mkr (68).
  • Periodens resultat efter skatt minskade till -1 517 mkr (4 790).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 85 071 mkr (84 683).
  • Under perioden investerades 1 398 mkr (1 960) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under perioden förvärvades 5 fastigheter (24) för 134 mkr (1 426) och 1 fastighet (1) avyttrades för 18 mkr (3).

− Hemsös underliggande verksamhet utvecklas stabilt och vi ser en fortsatt stark hyresgästefterfrågan. Hyresintäkter och driftnetto ökar men högre räntekostnader leder till ett förvaltningsresultat som är i linje med föregående år. Trots turbulensen i fastighetsbranschen fortsätter Hemsö att byggstarta flera nya utvecklingsprojekt, inklusive 12 skolor och äldreboenden i Sverige, Finland och Tyskland, säger Nils Styf, vd, Hemsö.   

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 13:00 CET.

För vidare information, vänligen kontakta

Nils Styf

Nils Styf

Vd

Skicka e-post

Rutger Källen

Rutger Källén

CFO, vice vd

08-501 170 35 Skicka e-post