Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö använder EIB-finansiering till energieffektiva samhällsfastigheter
press

Hemsö använder EIB-finansiering till energieffektiva samhällsfastigheter

- Icke regulatorisk information

Finansieringen om 1 miljard kronor ska användas till nyproduktion och ombyggnation av samhällsfastigheter med höga standarder för energieffektivitet. Projektet omfattar totalt åtta nya byggnader som är under uppförande i Sverige samt ombyggnation av en nionde byggnad i Finland. Byggplanerna omfattar sjukvårds- och forskningsbyggnader, äldreboenden och utbildningslokaler.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 1 miljard kronor (99 miljoner euro) med Hemsö. Hemsö ska använda den långsiktiga finansieringsfaciliteten (upp till 25 år) för att bygga mer energieffektiva samhällsfastigheter i Sverige och Finland. Sammanlagt ska nio byggnader för samhällsservice, däribland äldreboenden, en vårdcentral, förskolor, skolor och kombinationer av dessa, nyproduceras eller byggas om i enlighet med nära-nollenergibyggnader. Åtta av fastigheterna ligger i Sverige och avser nyproduktion, medan en ligger i Finland och avser fullständig ombyggnation och utbyggnad.

 – Att spara energi och värme är viktigare i Norden än någon annanstans, vilket gör energieffektivitet till en huvudfråga för att bekämpa klimatförändringarna i de nordiska länderna. Vi är mycket glada över att förnya vårt samarbete med Hemsö genom det här projektet, särskilt som det är fokuserar på viktiga samhällsfastigheter. Det gör att det gynnar invånarna på en mycket lokal nivå. Bostäder och offentliga byggnader står för en stor del av våra koldioxidutsläpp, så att göra dem mer energieffektiva är mycket viktigt om vi vill begränsa våra koldioxidutsläpp, säger Thomas Östros, EIB:s vicepresident.

Lånet är icke säkerställt och kommer att ge Hemsö en hållbar, flexibel och prisvärd källa till extern finansiering. Eftersom de flesta tjänster som tillhandahålls i Hemsös lokaler bekostas av skattebetalarna kommer det finansiella värde som erbjuds av EIB i slutänden gynna de svenska invånarna. Byggnadernas totala bruttoarea är 71 500 kvadratmeter och ska byggas i enlighet med en standard för energieffektivitet som är lägre än den som föreskrivs i svensk och finsk lag.

– EIB:s fokus på gröna och socialt betydelsefulla investeringar går väl ihop med Hemsös affärsmodell för att utveckla hållbara samhällsfastigheter för den offentliga sektorn. Det senaste lånet diversifierar bolagets finansiering och gör det möjligt för oss att ha fortsatt fokus på en långsiktig finansiering av bolagets planerade projekt. Jag är särskilt glad att Sköndalsvillan, det första äldreboendet i Sverige som tilldelas miljöcertifieringen NollCO2, ingår i låneportföljen, säger Nils Styf, Hemsös vd.

Efterfrågan på samhällsfastigheter ökar i Sverige, inte bara av demografiska skäl utan också till följd av en pågående urbanisering: de svenska städerna har i flera år hört till de snabbast växande i EU. Projektet stödjer nationella och europeiska mål för energieffektivitet och bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen, och stöder därmed både målen för klimatförändringar samt diversifieringen av målen för energiförsörjning i EU.

Bakgrundsinformation:
Europeiska investeringsbanken (EIB) är det långsiktiga låneinstitutet i EU och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering till sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2020 tillhandahöll banken drygt 2 miljarder euro till svenska projekt. EIB lånar pengar på kapitalmarknaden och lånar ut dem till projekt som stödjer EU:s mål.

EIB är den enda banken som ägs av och representerar intressena hos Europeiska unionens medlemsstater. Den har ett nära samarbete med andra EU-institutioner för att genomföra EU:s politik och är världens största multilaterala låntagare och långivare. EIB-gruppen som består av EIB och EIF tillhandahåller finansiering och expertis till projekt för hållbara investeringar som bidrar till EU:s politiska mål. Omkring 90 procent av dess verksamhet sker i Europa.