Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö driver pilotprojekt för minskat klimatavtryck
press

Hemsö driver pilotprojekt för minskat klimatavtryck

- Icke regulatorisk information

Hemsö har påbörjat arbetet att möjliggöra klimatoptimering i riktigt tidiga skeden i nyproduktion. För att minska klimatavtrycket och öka klimatsmart byggande driver Hemsö två pilotprojekt med Plant respektive Nodon med syftet att utveckla nya verktyg.

‒ Projekten syftar till att öka kunskapsnivån om klimatkalkyler i tidiga skeden som förstudiefas samt hur valet av olika material i den fasen påverkar koldioxidutsläppen. Avsikten är att ta fram verktyg för att i tidigt skede kunna göra klimatsmarta val och skapa förutsättningar för sådana val, säger Emma Karlsson, projektutvecklare på Hemsö.

Det ena pilotprojektet genomförs med Plant, som tidigare hjälpt Hemsö med klimatberäkningar för flera projekt. Deras egenutvecklade verktyg används för att beräkna klimatpåverkan utifrån BIM-modeller och kostnadskalkyler, i flera olika skeden. Verktyget är självlärande och fungerar även i tidiga skeden och förstudier.

Det andra pilotprojektet genomförs med Nodon, ett startup-företag med fokus på AI-genererad klimatberäkning. De utvecklar ett verktyg från grunden som i tidigt skede ska beräkna och rekommendera de mest klimatsmarta sätten att konstruera en byggnad utifrån projektets krav och förutsättningar.

Båda verktygen ska enkelt kunna importera data från ritningar/BIM-modeller och direkt få en klimatuppskattning på byggdelarna som importerats. Modellerna förväntas vara klara och börja användas under 2022. 

I Hemsös klimatstrategi ingår att minska klimatpåverkan från byggande och satsa på nya tekniska lösningar och de två pilotprojekten är en del av detta arbete.