Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö effektiviserar den tekniska driften
press

Hemsö effektiviserar den tekniska driften

- Icke regulatorisk information

Hemsö Fastighets AB genomför regionala upphandlingar av den tekniska driften för hela det svenska fastighetsbeståndet. Syftet med upphandlingarna är att harmonisera och standardisera driften och uppnå ökad effektivitet och kvalitet genom att minska antalet leverantörer.

Hemsö har tidigare haft avtal med många olika leverantörer och även till viss del skött den tekniska driften i egen regi. Intresset från leverantörerna att delta i upphandlingen har varit stort. Avtalen som tecknas är treåriga och har formen av funktionsentreprenad. I de nya funktionsavtalen fokuserar Hemsö främst på kundnöjdhet, energifrågor och kontinuerligt förbättringsarbete. För regionerna Väst och Syd har Hemsö valt Gunnar Karlsen Sverige AB.

 Under upphandlingsskedet har Gunnar Karlsen på ett utmärkt sätt visat hur de ska arbeta strukturerat med kvalitet och effektivitet för att gemensamt nå Hemsös hållbarhetsmål. Gunnar Karlsen har en dokumenterad historik av att ta väl hand om och utveckla sina medarbetare, vilket borgar för en bra övergång, säger Rikard Nyhrén, fastighetschef på Hemsö.

 Vi är naturligtvis väldigt glada och samtidigt stolta över det förtroende Hemsö har för oss och vår verksamhet. Vi ser uppdraget som en kvittens på att vår satsning på högkvalitativa och flexibla tjänster där vi har stort fokus på hållbarhet och nöjda hyresgäster är helt rätt. Vi välkomnar Hemsö som kund hos oss och är övertygade om att vi inte ska göra dem besvikna, säger Göran Krawe, VD på Gunnar Karlsen Sverige AB.

Hemsös befintliga driftspersonal har erbjudits att följa med i övergången till Gunnar Karlsen. Entreprenadstart sker i januari respektive februari 2017 för region Syd och Väst. Upphandlingar för de två återstående regionerna Öst och Norr pågår. Skötsel av utemiljö och städning ligger utanför de aktuella avtalen och upphandling av dessa tjänster löper parallellt.

Dokument