Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö emitterar 550 mkr under MTN program
press

Hemsö emitterar 550 mkr under MTN program

- Regulatorisk information

Hemsö emitterar 550 mkr inom ramen för bolagets MTN program. Emitterat belopp är fördelat på ett 3-årigt lån om 400 mkr som löper med fast ränta om 0,775 procent och ett 3-årigt lån som löper med rörlig ränta om 3m Stibor plus 0,95 procent.

Likviden kommer att användas till allmänna rörelseändamål.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2016 klockan 08:00.

Dokument