Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö emitterar 650 mkr under MTN program
press

Hemsö emitterar 650 mkr under MTN program

- Regulatorisk information

Hemsö emitterar 650 mkr inom ramen för bolagets MTN program. Lånet löper till mars 2020 och emitterat belopp är fördelat på ett lån om 550 mkr som löper med rörlig ränta om Stibor 3 månader plus 1,00 procent och ett lån om 100 mkr som löper med fast ränta om 1,05 procent.

Likviden kommer att användas till att amortera säkerställd skuld.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 klockan 08:00.