Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö erhåller kreditbetyget A från Fitch
press

Hemsö erhåller kreditbetyget A från Fitch

- Regulatorisk information

Hemsö har erhållit det långsiktiga kreditbetyget A med stabila utsikter från ratinginstitutet Fitch Ratings. Samtidigt erhölls även det kortsiktiga kreditbetyget F1+.

Hemsö fortsätter att växa i Sverige, Finland och Tyskland varför bolaget har diversifierat finansieringen genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. För att öka transparensen och tillgodose en del investerares önskemål har Hemsö valt att addera Fitch Ratings som ratinginstitut. Det ska bidra till ökad förståelse för bolagets affärsmodell och finansiella riskprofil. Hemsö har nu två ratinginstitut som bedömer bolagets kreditrisk.

Ratinginstitut                       Långsiktig rating                  Kortsiktig rating       Rapportdatum
Fitch Ratings                        A                                              F1+                                2020-04-01
Standard and Poor’s            A-                                             A-2                                 2020-03-25

 

Med anledning av Hemsös unika affärsmodell och offentliga ägande skiljer vi oss från traditionella kommersiella fastighetsbolag. Detta illustreras på ett bra sätt både hos S&P och Fitch Ratings som har valt ett analytiskt förhållningssätt som passar in på Hemsös affärsmodell och ägande. Med två välrenommerade ratinginstitut, som bägge gett oss starka kreditbetyg, hoppas vi nu att fler investerare vill stötta oss när vi fortsätter att bygga framtidens sociala infrastruktur som är så nödvändigt för den offentliga sektorn i Sverige, Finland och Tyskland, säger Rutger Källén, Vice VD och CFO på Hemsö.

 

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl.13:45 CET.

Dokument