Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö ersätter aktieägarlån om 3 000 mkr med eget kapital
press

Hemsö ersätter aktieägarlån om 3 000 mkr med eget kapital

- Regulatorisk information

Hemsö har beslutat att återbetala befintliga aktieägarlån om nominellt 3 000 miljoner kronor i sin helhet. Återbetalningen finansieras genom nyemission om samma belopp. Nyemissionen sker med företrädesrätt och påverkar inte ägandet av bolaget.

Åtgärderna kommer att verkställas under första kvartalet 2015 och vidtas i syfte att förenkla Hemsös kapitalstruktur. Per 31 december 2014 uppgick koncernens egna kapital till 2 682 miljoner kronor exklusive föreliggande nyemission om 3 000 miljoner kronor.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2015 klockan 08:00.

Dokument