Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö etablerar MTN-program om 6 miljarder
press

Hemsö etablerar MTN-program om 6 miljarder

- Regulatorisk information

Hemsö etablerar ett MTN-program med en ram uppgående till 6 000 mkr för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.

MTN-programmet blir ett komplement till Hemsös nuvarande finansieringsstruktur och är nästa steg i Hemsös arbete att bredda kapitalförsörjningen genom att aktivt nyttja kapitalmarknaden.

Emission under MTN-programmet beräknas kunna ske under hösten 2013. Grundprospektet kommer att offentliggöras på Hemsös webbplats.

SEB är ledarbank för MTN-programmet. Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, SEB och Swedbank deltar som emissionsinstitut. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Hemsö.


Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om förvärv av finansiella instrument i Hemsö. Ett prospekt avseende MTN-programmet har lämnats in till Finansinspektionen för godkännande i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument men har vid tidpunkten för detta pressmeddelande inte godkänts och offentliggjorts.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2013 kl.08:00.