Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö förbättrar globalt hållbarhetsindex (GRESB)
press

Hemsö förbättrar globalt hållbarhetsindex (GRESB)

- Icke regulatorisk information

Hemsö förbättrar resultatet i årets GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Resultatet i 2022 års upplaga av GRESB har presenterats. GRESB rankar varje år fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I kategorin befintliga fastigheter ökar Hemsö med fem poäng och når 88 poäng av 100 möjliga samt erhåller utmärkelsen Green Star. I kategorin projektutveckling ökar bolaget med en poäng till 91 av 100. Intressentengagemang, ESG-kriterier och hållbara material är några av de områden där Hemsö får högsta poäng.

– Vi är glada att våra höga ambitioner och kontinuerliga arbete med hållbarhet återspeglas i resultatet i årets GRESB. Vi kommer att fortsätta vårt långsiktiga arbete för en hållbar omställning, säger Emma Weman, hållbarhetschef på Hemsö.

I årets undersökning deltog över 1 500 fastighetsbolag och fonder med totalt 117 000 fastigheter i 66 länder. Undersökningen innefattar områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, energi, klimat och andel miljöcertifierade fastigheter.      

Om GRESB
Varje år utvärderar och bedömer GRESB fastighetsbolag över hela världen och deras arbete inom hållbarhet. De analyserar så kallade ESG-kriterier, vilket innebär miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Utvärderingarna styrs av vad investerare och branschen anser vara väsentliga frågor inom hållbarhet. För mer info: www.gresb.com

För vidare information vänligen kontakta

Åsa Thoft

Åsa Thoft

Kommunikationschef

08-501 170 57 Skicka e-post