Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus och nytt äldreboende
press

Hemsö förvärvar mark för etablering av Barkarby sjukhus och nytt äldreboende

- Icke regulatorisk information

Hemsö har tidigare tilldelats en markanvisning för vårdrelaterad verksamhet i anslutning till Barkarbystaden. Hemsö förvärvar nu marken som medger totalt 42 000 kvadratmeter byggrätt från Järfälla kommun. Förvärvet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus samt familjecentral, äldreboende och andra bostäder nu kan gå in i ett nytt skede.

Järfälla kommun har antagit detaljplanen för det aktuella området. Marken är belägen mitt stadsdelen i omedelbar anslutning till den kommande kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg samt bussknutpunkt vid Barkarby station. 1,4 miljoner invånare kommer att nå platsen inom 30 minuter. Förvärvet av marken sker i två steg som i det första skedet planeras för ett äldreboende, familjecentral och andra bostäder. Under 2022 förvärvas den andra delen av marken där Barkarby sjukhus planeras.

– Fokus för sjukhuset är samverkan mellan region och kommun för att skapa en nära vård och omsorg. Målet är att möjliggöra en lättillgänglig och personcentrerad vård och omsorg till medborgarna. Även digitaliseringen förändrar var och hur vården bedrivs och detta är givetvis något som påverkar utformningen av byggnaden. Sammantaget tror vi att Barkarby sjukhus kommer att bidra till ett lyft för folkhälsan hos invånarna, säger Anders Lövefors, projektutvecklare på Hemsö.

– Barkarby sjukhus får ett oslagbart läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Äldreboendet planeras få ett 60-tal platser, sjukhuset planeras innehålla en närakut med tillgång till såväl röntgen som laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård, öppen- och slutenvårdsrehabilitering.