Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö Halvårsrapport januari – juni 2017
press

Hemsö Halvårsrapport januari – juni 2017

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – juni 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 156 mkr (1 070).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 629 mkr (512).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 802 mkr (245). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 101 mkr (-410).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 320 mkr (281).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 35 969 mkr (28 763).
  • Under perioden har 19 fastigheter (15) förvärvats för 1 847 mkr (1 424) och 36 fastigheter (3) har avyttrats för 1 593 mkr (27).

 Aktiviteten på fastighetsmarknaderna är fortsatt mycket hög med sjunkande avkastningskrav som följd. I den svenska marknaden har vi sedan årsskiftet endast gjort ett par mindre förvärv. Tyngdpunkten har istället legat på nyproduktion av framförallt skolor och äldreboende, säger Hemsös VD Nils Styf.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 13:30 CET.