Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö inkluderar hållbarhet i affärsidén
press

Hemsö inkluderar hållbarhet i affärsidén

- Icke regulatorisk information

Hemsö blir det första privata fastighetsbolaget på den svenska marknaden som väljer att inkludera hållbarhet i affärsidén. Hemsö har sedan starten 2010 arbetat med hållbarhetsfrågor och den nya affärsidén ”Att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter” kommunicerar tydligt att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten.

Hemsö har under de senaste åren arbetat brett med hållbarhet, insatserna återfinns inom hela organisationen och omfattar allt från övergripande hållbarhetssystem till hållbara förändringar på detaljnivå i form av till exempel ett stort antal energisparprojekt.

– Hållbarhet är Hemsös viktigaste ansvarsområde. Lyckas vi inte inom hållbarhetsområdet kommer vi på sikt inte lyckas med vår affär säger Hemsös VD Per Berggren.

Att hållbarhet tydligt kommuniceras i affärsidén är ett ställningstagande för att visa att hållbarhetsarbetet nu intensifieras. Nya hållbarhetsmål är beslutade som bland annat innebär att alla nyproducerade byggnader ska certifieras enligt Miljöbyggnad, att Hemsö år 2020 har en fastighetsportfölj för minst 10 miljarder kronor finansierad via Gröna obligationer, att Hemsö år 2020 ska ha minst 100 fastigheter certifierade enligt EU Green Building och att energianvändningen ska minskas med 30 % till år 2020. Vad gäller sociala hållbarhetsmål ska Hemsö bland annat skapa arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden samt verka för ökad mångfald.