Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö kvartal 1, 2013
press

Hemsö kvartal 1, 2013

- Regulatorisk information

AP3 äger nu Hemsö till 100%

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452),en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter.
  • Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med 2,5 %. Ökningen är en följd av genomförda förvärv, samt av den kalla vintern.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 13 mkr (2), och på finansiella instrument till 110 mkr (132).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 152 mkr (169).
  • Marknadsvärde på fastigheterna uppgick till 21 389 mkr, vilket är 1 562 mkr lägre jämfört med årsskiftet 2012/2013. Förändringen förklaras främst av genomförda försäljningar.
  • Per den 15 februari förvärvade Tredje AP-fonden resterande 50 % av aktierna i Hemsö från Kungsleden. Hemsö ägs därmed till 100 % av Tredje AP-fonden. I samband med ägarbytet avyttrade Hemsö fastighetskategorin Övrigt för 1 548 mkr.
  • Hemsö har upprättat ett program för emission av företagscertifikat uppgående till 2 000 mkr. Hemsö har också tecknat en ny lånefacilitet om 2 600 mkr. En del av faciliteten strukturerades som en revolverande kredit där outnyttjat belopp kan användas som refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat. Lånet löper till 2016.

Kommentar från VD Per Berggren

”Årets resultatmässiga inledning tillsammans med en ny ägarbild, renodlad fastighetsportfölj, breddad finansiering och intressanta utvecklingsprojekt medför att jag ser ljust på fortsättningen av 2013.”

För fullständig rapport se bifogad pfd.