Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö kvartal 2, 2013
press

Hemsö kvartal 2, 2013

- Regulatorisk information

Hemsö förvärvar i Tyskland och rapporterar stabilt resultat

 • Hyresintäkterna uppgick till 958 mkr (919), en ökning med 4,2 %.
 • Driftnettot ökade med 0,8 % och uppgick till 660 mkr (655).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 318 mkr (324), en minskning med 1,9 %.
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till –6 mkr (150).
 • Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 276 mkr (44).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 350 mkr (290).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 21 518 mkr (22 951). Förändringen förklaras främst av genomförda försäljningar.
 • Den 17 juni förvärvade AB Sagax indirekt 15 % av Hemsö Fastighets AB från Tredje AP-fonden. Hemsö Fastighets AB ägs därefter till 85 % av Tredje AP-fonden och till 15 % av AB Sagax.
 • Den 9 april såldes 15 LSS-fastigheter för 132 mkr till Sveafastigheter Fund III AB. Den 26 juni förstärkte Hemsö sin närvaro i Tyskland genom förvärv av ett nybyggt äldreboende.
  Köpeskillingen uppgick till motsvarande
  127 mkr. Tillträde kommer att ske i januari 2014.

Kommentar från VD Per Berggren

”Under kvartalet förvärvade Hemsö ännu ett äldreboende i Tyskland och sålde 15 svenska fastigheter vilka låg utanför Hemsös strategiska inriktning.
Periodens förvärv i Tyskland och renodlingen av det svenska beståndet gör att Hemsö går framåt på inslagen väg.”

För fullständig rapport se bifogad pfd.