Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö kvartal 3, 2013
press

Hemsö kvartal 3, 2013

- Regulatorisk information

Stabil utveckling och starka förvärv

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 415 mkr (1 402), en ökning med 0,9 %.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 509 mkr (529), en minskning med 3,8 %.
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till –10 mkr (90).
  • Värdeförändringar på derivat uppgick till 303 mkr (–94).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 467 mkr (270).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 22 144 mkr (22 951).
  • 1 juli förvärvades totalt 14 samhällsfastigheter på Gotland för en köpeskilling om 456 mkr. 23 september förvärvades en grundskola, en förskola samt ett äldreboende i Upplands Väsby för en köpeskilling om 103 mkr.

Kommentar från VD Per Berggren

”Ett stabilt resultat kombinerat med ett större antal förvärv under perioden gör att jag ser med tillförsikt på Hemsös utveckling. Tillfredställande är också att marknaden har reagerat positivt på Hemsös certifikatsprogram vilket medfört att vi under kvartalet har höjt rambeloppet på gällande program till 3 000 mkr.”

För fullständig rapport se bifogad PDF.