Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö lånar 800 miljoner kronor av Nordiska Investeringsbanken
press

Hemsö lånar 800 miljoner kronor av Nordiska Investeringsbanken

- Icke regulatorisk information

Lånet, som är icke-säkerställt, löper på åtta år och är en del av Nordiska Investeringsbankens, NIBs, låneportfölj som syftar till att främja hållbar samhällsutveckling i de nordiska länderna. Lånet är kopplat till utvecklingen av fastigheten Patienten 1 i Hagastaden som förutom att inhysa S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att bli ett centrum för företag, forskning och utbildning inom ögonforskning och vård. Projektet i Hagastaden bedrivs i Hemsös gemensamägda bolag, Vitartes.

          Vi ser väldigt positivt på denna finansiering som förlänger Hemsös kapitalbindning i den svenska låneportföljen, vilket har varit utmanande i svensk obligationsmarknad. Vi är också stolta över att Hemsö i och med detta lån breddar investerarbasen med en ny långivare som stöder bolagets satsningar inom social infrastruktur och life science, säger Nils Styf, VD på Hemsö.

”NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet både inom och utanför medlemsländerna. NIB:s vision är en framgångsrik och hållbar nordisk-baltisk region. NIB finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna.”