Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö lånar mer under befintlig kreditram för finansiering av energieffektiv social infrastruktur
press

Hemsö lånar mer under befintlig kreditram för finansiering av energieffektiv social infrastruktur

- Icke regulatorisk information

Hemsö lånar motsvarande 1,1 miljarder kronor inom befintlig kreditram för att investera i nybyggnation och ombyggnation enligt NZEB-standard för energieffektiv social infrastruktur. Låneramen på totalt 3 Mdkr som finansierar byggnation av sjukhus, universitet, äldreboenden och skolor är nu utnyttjad i sin helhet.

Hemsö Fastighets AB lånar beloppet under EIB-faciliteten som tecknades 2018. Finansieringen på motsvarande 1,1 miljarder kronor (cirka 104 miljarder euro) gjordes i EUR och löper med en fast ränta i 15 år. Det svenska fastighetsbolaget kommer att använda den långsiktiga lånefaciliteten till att bygga infrastruktur med inriktning mot sjukvård och forskning, äldreboenden och skolor i Sveriges växande städer, i enlighet med nearly-zero-energy-building (NZEB) standard.

Vid en tidpunkt då hela vårt samhälle möter nya utmaningar, gör EIB allt för att fortsätta erbjuda hållbar finansiering till våra kunder. Detta projekt stödjer byggnationen av viktig social infrastruktur med fokus på sjukvård, äldrevård, utbildning samt forskningsanläggningar inom life science, säger Thomas Östros, vice vd för EIB.

EIB:s fokus på gröna och socialt viktiga investeringar passar väl ihop med Hemsös affärsmodell för att utveckla hållbar social infrastruktur för den offentliga sektorn. Den senaste dragningen diversifierar bolagets upplåning och ger oss möjlighet att fokusera på långsiktig finansiering av planerade projekt. Innan sommaren planerar vi att påbörja byggnationen av ytterligare sju äldreboenden och skolor som har utvecklats i samarbete med svenska kommuner. Vi på Hemsö är stolta över att fortsätta investera i en nödvändig utbyggnad av social infrastruktur speciellt med åtanke på den nu rådande marknaden, säger Nils Styf, VD på Hemsö.

 

Bakgrundsinformation:

Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s långsiktiga låneinstitut och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering till sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2019 tillhandahöll banken 2 miljarder EUR till svenska projekt inom olika sektorer såsom forskning och utveckling, investeringar i industri, nearly-zero-energy byggnation och hållbara transporter. C:a 64% av EIB:s investeringar under 2019 var relaterade till klimatinvesteringar.

EIB är Europeiska Unionens bank. Vi är den enda banken som ägs och representerar de europeiska medlemsländernas intressen. Vi arbetar nära EU:s institutioner för att implementera EU:s riktlinjer. Vi är värdens största multilaterala långivare och låntagare. Vi tillhandahåller finansiering och expertkunskap för att stödja hållbara investeringsprojekt som bidrar till EU:s direktiv. Mer än 90% av vår verksamhet finns i Europa. Men vi är också en stor investerare i resten av världen.

Hemsö är Sveriges ledande ägare och utvecklare av social infrastruktur. Hemsös affärsmodell bygger på att hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter inom äldreboenden, utbildning, sjukvård och rättssystemet. Hemsö äger idag ca 370 fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Dokument