Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö lanserar Nordens första hållbara obligation
press

Hemsö lanserar Nordens första hållbara obligation

- Regulatorisk information

På den svenska marknaden finns sedan tidigare gröna obligationer. Hemsö tar nu ytterligare ett steg och planerar för emission av hållbara obligationer under andra kvartalet 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.

Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett MTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats vilket möjliggör emittering av hållbara obligationer. Ramverket beskriver vilka fastigheter och projekt som kan finansieras med hållbara investeringar. Hemsö väljer ett bredare angreppssätt och inkluderar utöver miljö och energiaspekter även social hållbarhet i obligationerna, vilket är nytt i Norden. För att säkerställa att ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat villkoren. Handelsbanken har agerat rådgivare till utformningen av de hållbara villkoren och i processen att etablera ett ramverk för hållbara obligationer.

          Vi har arbetat systematiskt med hållbarhetsfrågor i flera år och Hemsö lanserar nu som första aktör i Norden hållbara obligationer, säger Per Berggren, VD Hemsö.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 08:00.

Dokument