Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö och Capio fördjupar samarbetet om Barkarby sjukhus
press

Hemsö och Capio fördjupar samarbetet om Barkarby sjukhus

- Icke regulatorisk information

Hemsö och Capio har tillsammans genomfört en förstudie kring förutsättningarna för att bygga ett sjukhus i Barkarby. Detta inom ramen för Hemsös markanvisning om totalt 50 000 kvm. Förstudien visar att det finns behov av mer sjukvård i nordvästra Stockholms län och att ett nybyggt sjukhus ger yteffektiva och patientsäkra vårdlokaler.

Ett nybyggt Barkarby sjukhus är ett levande hus med patientens behov i centrum – både vad gäller sjukvård men också avseende hälsa och rehabilitering, t.ex. simbassäng och träningsanläggning. I sjukhuset planeras både för öppenvård och slutenvård, där primärvård och geriatrik blir de dominerande inslagen tillsammans med stödfunktioner såsom röntgen och lab. Verksamheter som möter patienten i hemmet, t.ex. hemsjukvård och ASIH, kommer ha sin bas i sjukhuset och fungerar som en viktig brygga mellan vård vid sjukhuset och vård i hemmet. Sjukhusets uppbyggnad och vårdinnehåll behöver samtidigt anpassas till den pågående digitaliseringen av sjukvården. T.ex. kan patienter i framtiden i större utsträckning möta sjukvården i hemmet och vid arbetsplatsen.

Sjukhuset blir centralt beläget i Barkarby med direkt närhet till tunnelbana och Barkarby station med bussar, pendeltåg samt regionaltåg. 1,2 miljoner invånare beräknas därmed kunna nå det nya sjukhuset inom 30 minuter. Den goda tillgängligheten behövs då befolkningen i nordvästra Stockholm förväntas öka kraftigt under de kommande åren och tillgången till sjukvård i närområdet redan idag är begränsad. Jakobsbergs sjukhus, dagens sjukhus i nordvästra Stockholm, har Stockholms läns landsting beslutat att inleda en försäljning av. Avsikten är att vården i Jakobsbergs sjukhus flyttar över till Barkarby sjukhus.

Hemsö och Capio fördjupar nu samarbetet för att dimensionera och optimera Barkarby sjukhus. Som grund i detta arbete utförs en fördjupad vårdbehovsanalys och detaljering av framtidens vårdprocesser och arbetssätt.

Avsikten med det fördjupade samarbetet är att Hemsö ska förvärva marken och att Capio skall bli ankarhyresgäst. Förvärvet av marken från Järfälla kommun planeras ske under slutet av 2018. Det skulle i så fall innebära att sjukhuset kan stå färdigt att ta emot patienter 2021-2022. Sjukhuset planeras ta i anspråk cirka 30 000 kvm och resterande 20 000 kvm kommer att innehålla äldreboende och andra boendeformer samt kommersiella ytor.

Förstudierapporten finns att hämta, se kontaktuppgifter nedan.