Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö och SveaNor förvärvar mark i Hagastaden
press

Hemsö och SveaNor förvärvar mark i Hagastaden

- Regulatorisk information

Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag förvärvar mark i den framväxande Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna. Köpeskilling uppgår till 202 mkr.

Marken ligger i det blivande kvarteret Princeton. Med markförvärvet följer ett exploateringsavtal och syftet med förvärvet är att möjliggöra byggnation av en samhällsfastighet i anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset.

Uppförande av byggnaden kommer att ske i ett av Hemsö och SveaNor gemensamt ägt projektutvecklingsbolag varefter Hemsö långsiktigt kommer att äga och förvalta fastigheterna. Det gemensamt ägda bolaget konsolideras in i Hemsö till 100 procent.

Säljare är Stockholms stad och förvärvet är villkorat av fullmäktigebeslut.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015 klockan 16:30.