Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö offentliggör återköpserbjudande avseende vissa utestående obligationer
press

Hemsö offentliggör återköpserbjudande avseende vissa utestående obligationer

- Regulatorisk information

Hemsö Fastighets AB (”Hemsö”) meddelar det slutliga resultatet av återköpserbjudandet till innehavare av Hemsös EUR 300m obligationer med förfall 2029 och med ISIN XS1632767718 som offentliggjordes den 7 juni 2024. Vid tidpunkten för återköpserbjudandets utgång kl. 17.00 (CEST) den 14 juni 2024 hade Hemsö mottagit giltiga återköpsanbud om EUR 19 648 000. Hemsö har beslutat att acceptera att återköpa obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om EUR 19 648 000 till ett återköpspris om 91,177%.

Likviddag för återköpserbjudandet förväntas vara den 19 juni 2024. Obligationer som förvärvats av Hemsö i enlighet med återköpserbjudandet kommer att makuleras och obligationer som inte återköps i enlighet med återköpserbjudandet kommer att förbli utestående. Efter fullföljandet av återköpserbjudandet förväntas obligationer om EUR 243 132 000 i sammanlagt kapitalbelopp vara utestående.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2024 kl. 16:30 CET.

För vidare information, vänligen kontakta

Rutger Källen

Rutger Källén

CFO, vice vd

08-501 170 35 Skicka e-post