Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö planerar skola och förskola i Solna
press

Hemsö planerar skola och förskola i Solna

- Regulatorisk information

Hemsö och Solna stad tecknar tomträttsavtal i syfte att uppföra och långsiktigt äga en grundskola och en förskola i det attraktiva området Järvastaden.

Tomträttsupplåtelsen inkluderar en försäkran från Solna stad om att behovet av en skola och förskola är långsiktigt. Parterna kommer i dialog säkerställa en skoloperatör som väl möter kommunens behov och ambitioner.

Grundskolan kommer att ge plats för 500 elever och omfatta årskurs F till 6, dess yta kommer att uppgå till 4700 kvadratmeter. Förskolan kommer att rymma 200 barn och omfatta 2500 kvadratmeter.

– Solna stads utveckling av Järvastaden är framgångsrik och vi ser fram mot att i nära samarbete med kommunen utveckla bra lokaler för skola och förskola i detta område säger Hemsö VD Per Berggren.

Byggnationen påbörjas under det första kvartalet 2016, grundskolan beräknas vara färdigställd i augusti 2017 och förskolan i augusti 2019.

Avtalet är förbehållet av kommunstyrelsens godkännande.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2015 klockan 10:15.