Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö startar Ljuslyftet, ett miljonprojekt inom innovativ belysning på Raoul Wallenbergskolan i Solna
press

Hemsö startar Ljuslyftet, ett miljonprojekt inom innovativ belysning på Raoul Wallenbergskolan i Solna

- Icke regulatorisk information

Hemsö satsar drygt en miljon i ett pilotprojekt inom digitalisering och ljusmiljöer på Raoul Wallenbergskolan (RWS) i Järvastaden, Solna. Ett dynamiskt belysningssystem testas där ljusmiljöerna kan varieras med avseende på ljusstyrka och färg. Ambitionen är att det ska öka elevers koncentrationsförmåga och studieresultat.

Hemsö vill tillsammans med RWS bidra till utvecklingen av framtidens skolmiljöer och startar ett ljusprojekt i samarbete med belysningsföretaget Signify (tidigare Philips lighting). Detta är Signifys första större projekt i Sverige där systemet Dynalite, som möjliggör dynamisk ljussättning, införs i en skola. Genom möjligheten att föra in dagsljusets dynamik i klassrummet blir eleverna mer stimulerade och engagerade.

‒ Vi ser det här som en viktig satsning när det gäller att skapa hållbara och effektiva skolmiljöer. Vi vill ligga i framkant och beakta forskningsresultat som främjar elevers inlärning på våra skolor. Sedan tidigare arbetar vi även med Skolgårdslyftet, där vi uppgraderar skolgårdsmiljöer som kan stimulera till bättre inlärning, säger Nils Styf, VD på Hemsö.

Syftet med pilotprojektet är att skapa en ny typ av belysning i klassrum som ska förbättra elevers engagemang och skolresultat. På sikt kan detta införas även i andra skolor som Hemsö utvecklar och äger. Hemsö äger drygt 100 förskolor och grundskolor i Sverige, fördelade över hela landet.

Ettåriga studier har genomförts i Signifys program SchoolVision vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland. Jämfört med barn som vistats i klassrum med normal belysning så visar studierna i SchoolVision att barnen förbättrar sin koncentration och uppmärksamhet. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.

  • Läshastigheten ökade med nära 35 procent
  • Felfrekvens minskade med nära 45 procent
  • Hyperaktivt beteende minskade med 76 procent

‒ Inom RWS jobbar vi ständigt med att utveckla vår undervisning för att elevernas koncentration och lärande ska bli allt bättre. Vi är därför stolta över att detta innovativa belysningsprojekt genomförs i en av våra skolor. Om det faller väl ut kommer vi steg för steg medverka till installation av tekniken i våra övriga skolor, säger Eva Arfwedson, vice VD inom RWS.  

‒ Att ljus påverkar oss är välkänt och oftast är det bristen på ljus som diskuteras i Norden. På senare tid har medvetenheten kring ljuset och dess påverkan ökat och att Hemsö tillsammans med RWS gör det i skolmiljön, som är direkt kopplat till vår framtid, känns oerhört bra, säger Robert Fredriksson KAM Signify.

Projektet kommer att utvärderas efter cirka ett år och efter detta görs en bedömning om fortsatt satsning.

Läs mer på www.ljuslyftet.se


Om RWS
Raoul Wallenbergskolorna är en friskolekoncern under stark utveckling. Verksamhetsidén är att erbjuda elever och föräldrar en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9. RWS har en klar värdegrund och inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Skolorna ska ge barnen och eleverna bästa tänkbara start i livet, både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt.

Om Signify
Signify är det nya företagsnamnet för Philips Lighting. Signify är världsledande inom anslutna LED-belysningssystem, programvara och tjänster. Deras innovationer tillvaratar ljusets enastående potential för ett ljusare liv och en bättre värld.