Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö startar samägt bolag med Lantmännen
press

Hemsö startar samägt bolag med Lantmännen

- Icke regulatorisk information

Hemsö och Lantmännen har bildat ett gemensamägt bolag för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter. Fokus kommer primärt att ligga på skolor och äldreboenden.

Parternas initiala investering i det 50/50-procentigt ägda bolaget uppgår till 540 miljoner kronor och innefattar en portfölj med fyra skol- och äldreboendefastigheter samt en ett äldreboendeprojekt, alla belägna i Stockholms- och Malmöområdet. Både den initiala portföljen, vars fastigheter härrör från Lantmännens befintliga portfölj och de framtida färdigställda projektfastigheterna kommer att ägas av det samägda bolaget. Samarbetet är långsiktigt och kommer till att börja med omfatta mellan fem och tio projekt, till ett uppskattat värde om 3 miljarder kronor inom en fem- till sjuårsperiod.

Lantmännen äger i dagsläget en mindre portfölj av samhällsfastigheter innefattande skolor och äldreboenden och har en omfattande bank av marktillgångar med stor utvecklingspotential över hela landet. Hemsö har lång erfarenhet av samhällsfastigheter och en väletablerad projektorganisation, som kommer att användas vid exploateringen av marken.

 Tillsammans med Lantmännen ges vi nu unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Lantmännen är en långsiktig, stabil och seriös partner med tillgång till mark i attraktiva citylägen. Hemsö har gedigen kunskap och erfarenhet av projektutveckling och av att bygga framtidens moderna, verksamhetsanpassade skolor och äldreboenden. Vi kompletterar varandra mycket väl, säger Hemsös VD Nils Styf.

 Hemsö har lång erfarenhet av att vara värd för samhällsservice och av att driva projektutveckling. Jag är mycket glad över att tillsammans med Hemsö bidra till utvecklingen av moderna samhällsfastigheter, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter.

Lantmännen är ett kooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare och har 10 000 anställda och en omsättning om 37 miljarder kronor. Föreningens befintliga portfölj består av cirka 150 fastigheter på 80 orter.

Dokument