Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö tecknar hyresavtal med Göteborgs stad
press

Hemsö tecknar hyresavtal med Göteborgs stad

- Icke regulatorisk information

Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Göteborgs stad för lokaler i den nya samhällsfastigheten som håller på att byggas i stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Lokalerna kommer att användas för BmSS/LSS-boende.

Hyresavtalet med Göteborgs stad omfattar en yta på totalt 1000 kvadratmeter fördelat på två plan i det nya kvarteret Capella i Karlastaden. Lokalerna består av 12 lägenheter samt gemensamma utrymmen och personalytor som kommer att bemannas dygnet runt.

‒ Nämnden för funktionsstöd i Göteborgs Stad ansvarar för att det ska finnas bostäder med särskild service till alla personer som har beslut för en sådan bostad. Det handlar om personer med funktionsnedsättningar och deras rätt till en tillgänglig bostad för att leva ett självständigt liv och få sina behov tillgodosedda. Enligt de behov vi ser framåt behöver vi utöka med cirka 350 bostäder fram till 2025. Att samverka med olika fastighetsägare är ett sätt för oss att möta efterfrågan och kunna erbjuda bostäder i olika delar av staden, säger Åsa Hartzell, ordförande (M), nämnden för funktionsstöd, Göteborgs stad.

‒ Vi är glada att få välkomna verksamheten till våra nybyggda lokaler som ytterligare bidrar till ett levande kvarter med en mix av verksamheter och boende. Vi skapar bostäder med förhöjd tillgänglighet i centralt läge och nära annan service, något som efterfrågas och behövs, säger Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö.

Den aktuella fastigheten utvecklas i nära samarbete med Serneke och lokalerna kommer att användas för bland annat vård, utbildning och omsorg. Tidigare har ett avtal tecknats med Folkuniversitet som hösten 2023 flyttar in med sina skolor Balettakademien och KV Konstskola.

Fakta om bostad med särskild service (BmSS)
Bostad med särskild service (BmSS) är ett boende för personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd i sitt boende. Boendeformen är enskilda lägenheter som ligger i en bostad med särskild service där det finns gemensamma utrymmen och bemannas av personal. Insatsen bostad med särskild service söks och beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).