Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö tecknar låneavtal om 3 miljarder kronor med EIB för nyproduktion av energieffektiva samhällsfastigheter
press

Hemsö tecknar låneavtal om 3 miljarder kronor med EIB för nyproduktion av energieffektiva samhällsfastigheter

- Regulatorisk information

Låneavtalet om 3 miljarder kronor stöder nyproduktion och ombyggnation till NZEB-standarder för energieffektiva samhällsfastigheter. Byggplanerna omfattar sjukvårds- och forskningsbyggnader, äldreboenden och skolor.

Hemsö och Europeiska Investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 3 miljarder kronor (292 miljoner euro). Hemsö ska använda den långsiktiga (upp till 25 år) lånefaciliteten för att bygga sjukvårds- och forskningsinfrastruktur, äldreboenden och skolor, samtliga i enlighet med NZEB-standarder (nearly-zero-energy-building). Fastighetsprojekten återfinns i Sveriges större städer.

– I det nordiska klimatet är värme- och energieffektivitet avgörande frågor, så vi är glada att kunna stödja Hemsö i det här projektet. Offentliga byggnader står för en betydande del av våra koldioxidutsläpp, och därmed är detta ett stort steg i arbetet för att minska utsläppen från dem, säger Alexander Stubb, vice vd för EIB.

Lånet är icke säkerställt och ger Hemsö en hållbar, flexibel och konkurrenskraftig finansiering. Eftersom de flesta tjänster som tillhandahålls i Hemsös fastigheter bekostas av skattebetalarna kommer det finansiella värde som erbjuds av EIB i slutänden gynna det svenska folket.

– Vi är mycket glada över att inleda detta långsiktiga samarbete med Europeiska Investeringsbanken. EIB:s fokus på gröna och socialt hållbara investeringar går väl ihop med Hemsös affärsmodell för att utveckla hållbara samhällsfastigheter. Den här nya lånefaciliteten diversifierar bolagets finansiering och gör det möjligt för oss att ha fortsatt fokus på en långsiktig finansiering av bolagets planerade nyproduktions- och ombyggnationsprojekt, säger Jonas Rosengren, finanschef på Hemsö.

Efterfrågan på samhällsfastigheter förväntas öka i Sverige, inte bara till följd av den demografiska utvecklingen utan också på grund av den pågående urbaniseringen – de svenska städerna hör till EU:s mest snabbväxande. Projektet stödjer nationella och europeiska mål för energieffektivitet och bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen, och stöder därmed både målen för klimatförändringar samt diversifieringen av målen för energiförsörjning i EU.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s långsiktiga låneinstitut och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering till sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2017 tillhandahöll banken rekordsumman 2,34 miljarder euro i lån till svenska projekt inom olika sektorer, däribland forskning och utveckling, industri, NZEB-byggnader och telekommunikation.  

EIB är EU:s egen bank. Det är den enda bank som ägs av och representerar intressena hos Europeiska unionens medlemsstater. Banken har ett nära samarbete med andra EU-institutioner för att genomföra EU:s politik. Den är världens största multilaterala låntagare och långivare. Den tillhandahåller finansiering och expertis till projekt för hållbara investeringar som bidrar till EU:s politiska mål. Över 90 procent av verksamhet bedrivs i Europa. Men banken är också en betydande investerare i övriga världen.