Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö tecknar ny kreditfacilitet om 500 mkr och emitterar 100 mkr under MTN program
press

Hemsö tecknar ny kreditfacilitet om 500 mkr och emitterar 100 mkr under MTN program

- Regulatorisk information

Hemsös tillväxt medför ett ökat behov av kreditlöften och Hemsö har tecknat en ny revolverande kreditfacilitet om 500 mkr. Faciliteten är icke säkerställd och löper i 18 månader med möjlighet till förlängning. Faciliteten kan användas till att refinansiera förfallande lån eller till allmänna rörelseändamål.

Hemsö har även emitterat 100 mkr inom ramen för bolagets MTN program. Lånet förfaller i februari 2019 och löper med rörlig ränta om 3 månader Stibor plus 0,95 procent.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2016 klockan 08:00.