Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån 2012/2015
press

Hemsö utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån 2012/2015

- Regulatorisk information

Hemsö Fastighets AB underrättar härmed samtliga fordringshavare i Hemsös obligationslån 2012/2015 med ISIN SE0004634632 (”Obligationslånet”) om att Hemsö utnyttjar sin rätt till förtidsinlösen av Obligationslånet i dess helhet enligt klausul 6.1.2 i villkoren för Obligationslånet.

Återbetalningsdagen för Obligationslånet kommer att infalla den 26 mars 2015 (”Återbetalningsdagen”). Enligt villkoren för Obligationslånet sker återbetalning till ett pris per obligation motsvarande nominellt belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta från men exklusive föregående räntebetalningsdag till och inklusive Återbetalningsdagen. Utbetalning kommer att ske till fordringshavare som är registrerade som sådana hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 19 mars 2015.

Sista dag för handel för att få en transaktion registrerad på avstämningsdagen är 17 mars 2015.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2015 klockan 08:00.

Dokument