Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö utvecklar äldreboende i Täby
press

Hemsö utvecklar äldreboende i Täby

- Icke regulatorisk information

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende i Täby. Projektet kommer att upphandlas som en totalentreprenad i enlighet med LOU och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Täby kommun.

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende på den befintliga fastigheten Byle gård belägen i Täby kyrkby. Äldreboendet kommer att få 86 lägenheter fördelat på tre våningsplan. Sedan tidigare finns en befintlig byggnad på fastigheten, ett hem för vård i livets slutskede.

‒ Behovet av äldreomsorg växer stadigt då den äldre befolkningen 80+ väntas öka markant i kommunen. Vi är därför glada över att kunna erbjuda ett nytt äldreboende åt Täbyborna i samarbete med Täby kommun, säger Johan Einarsson, Projektutvecklare på Hemsö.

Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. I suterrängvåning mot Bylegårdsvägen och parkering inryms personalutrymmen och logistik. På de tre överliggande boendeplanen inryms totalt nio avdelningar för demensvård alternativt somatisk vård.

 ‒ Omsorgen om våra äldre Täbybor är oerhört viktig och vi strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten. Att ha moderna, funktionella och trivsamma lokaler är en viktig del i en kvalitativ omsorg, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden Täby kommun.

Byggstart bedöms äga rum under senare delen av 2020 med färdigställande under hösten 2022.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Som ett tillskott till en hållbar energistrategi planeras solceller på byggnadens tak. För att tillvarata fastighetens nuvarande kvaliteter bevaras en sedan länge anlagd äppellund. Här kommer de äldre att kunna vistas ute i en naturlig och rofylld miljö.

Dokument