Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö utvecklar ny skola i Nacka
press

Hemsö utvecklar ny skola i Nacka

- Icke regulatorisk information

Tillsammans med Nacka kommun skapar Hemsö en ny grundskola i Älta som ersätter nuvarande Stavsborgsskolans lokaler. Elevantalet ökar stadigt i närområdet och befintliga lokaler räcker inte till för framtida behov. Investeringen uppskattas till 500 miljoner kronor och ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Nacka kommun.

Älta växer och behovet av skol- och idrottslokaler kommer att öka stadigt de kommande åren. Den nya Stavsborgsskolan blir en modern och ändamålsenlig skola med stort fokus på hållbarhet och yteffektivitet. Den får en uthyrningsbar yta på ca 13 000 kvadratmeter och planeras för cirka 1 200 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Initialt kommer delar av skolan även att kunna nyttjas som förskola. I skolbyggnaden kommer två idrottshallar att inrymmas och lokalerna är planerade för att kunna användas av kultur- och idrottsföreningar på kvällar och helger.

‒ Vi har i gott samarbete med Nacka kommun utformat skolan utifrån verksamhetens behov och vi ser byggnationen som en långsiktigt hållbar lösning för både Hemsö och Nacka. Den nya skolbyggnaden blir ett tillskott för Ältaborna med utökad idrottskapacitet samt att lokalerna kan användas av förenings- och kulturverksamheter utanför skoltid, säger Åsa Nordell Holmstrand, Projektutvecklare på Hemsö.

‒ Vi är glada att ha Hemsö som stabil och långsiktig samarbetspartner, de har stor kunskap och erfarenhet av att utveckla bra skollokaler. Utöver en modern och flexibel skola får vi även nya idrottshallar och lokaler för kultur. Det blir ett lyft för hela Älta, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

Den nya skolan beräknas stå färdig till höstterminen 2023. Under byggtiden, som planeras starta sommaren 2021, kommer eleverna att få gå i tillfälliga skollokaler som placeras i närområdet.

Byggnaden projekteras för att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver, samt Guld gällande energi.

Dokument