Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö utvecklar nytt polishus i Borlänge
press

Hemsö utvecklar nytt polishus i Borlänge

- Icke regulatorisk information

Hemsö utvecklar ett nytt modernt polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus.

Det nya polishuset innefattar bland annat arrest, vapenvalv, skjutbana, reception och garage. Det nuvarande polishuset är från mitten av 70-talet och uppfyller inte verksamhetens krav när det gäller storlek, säkerhet och ändamålsenlighet.

‒ Polisen är Hemsös största enskilda hyresgäst och därför är det mycket glädjande att vi nu kan stötta Polisen i deras expansion. Vi ser det här utvecklingsprojektet som ett mycket intressant och ärofullt uppdrag där vi kan bidra med vår kompetens och erfarenhet. Tidigare har vi varit involverade i om- och nybyggnationer av polishus bland annat i Rinkeby och Umeå, säger Emma Karlsson, Projektutvecklare på Hemsö.

Ett markanvisningsavtal har tecknats med Borlänge kommun avseende mark centralt i Borlänge. Fastigheten medger möjlighet för Polisen att expandera i framtiden vilket även varit viktigt i samband med den nya lokaliseringen. Hemsö har tecknat ett projekteringsavtal med Polisen för att tillsammans gestalta byggnaden för att sedan göra en upphandling av byggentreprenaden.

‒ Fram till 2024 ska Polismyndigheten ha drygt 38 000 medarbetare i hela landet och det påverkar även oss i Dalarna. Vår arbetsmiljö behöver bli bättre och vi måste anpassa våra lokaler till de krav som kommande års utveckling av polisverksamheten ställer. Därför är ett nytt polishus nödvändigt, säger Peter Karlsson, chef för polisområde Dalarna.

Byggnationen beräknas vara klar under sommaren 2024. Ambitionen är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Dokument